JOTA

NÁVRH A SAZBA EDIČNÍHO PLÁNU

Kdo by neznal úspěšné nakladatelství JOTA a jeho širokou nabídku knižních titulů.

Bylo mi tou ctí navrhnout layout a následně pravidelně provádět sazbu jejich edičního katalogu. Tento seznam titulů čítá vždy kolem 90 stran a vychází dva krát za rok.

Při návrhu stylu jsem kladl hlavní důraz zejména na přehlednost a vizuální čistotu.